Pierwsze kroki - jak zostać członkiem klubu.

Jak zostać członkiem PK RVG  - na podstawie wybranych fragmentów regulaminu klubu.
 Następnie krok po krok co należy zrobić.

§4

Pkt 4 Członkiem zwyczajnym może zostać każdy krótkofalowiec lub klub  który posiada potwierdzone łączności lub nasłuchy z 25 krajami na KF wg DXCC lub 10 lokatorami na UKF przy użyciu emisji cyfrowych które przedstawi do weryfikacji.

Pkt 5 Status członka zwyczajnego nadaje Zarząd Klubu po spełnieniu w/w warunków

Pkt 6 Członek zwyczajny otrzymuje dyplom członkowstwa w PKRVG

Pkt 7 Członek zwyczajny ma obowiązek złożyd raz w roku do Zarządu Klubu uaktualnioną listę osiągnięć sportowych.

Pkt 11 Członkowstwo ustaje z chwilą :

  • skreślenia z listy przez Zarząd Klubu
  • złożenia pisemnej rezygnacji
  • śmierci


Pkt 12 Z tytułu członkowstwa nie pobiera się żadnych składek.

§5

Członkowie PK RVG będący członkami PZK, mają prawo do noszenia znaczka organizacyjnego PZK w kolorze białym.

 A teraz właściwe kroki :

  1.  Nalezy wpierw przygotować zestawienie  min 25 krajów (stacji ) potwierdzonych  emisją cyfrową. Może być  to każda emisja  np: RTTY ,Fax ,PSK Hell, SSTV  lub inne.Może być w formie pisanej i wysłanej na adres klubowy lub też w formie elektronicznej  jako zrzut  z ekranu  zestawienia LOTW , czy QSLcc, QRZ.com lub tez przekonwertowane na pdf , jak również od tego  zjazdu honorowane są dyplomy innych klubów zagranicznych interesującymi się  emisjami cyfrowymi  w tym przypadku wystarczy scan dyplomu.   
  2. Zestawienie należy wysłać na adres  managera sportowego sp2uu plus kopia do Prezesa
  3. Jeśli  wybierzesz formę elektroniczną dyplomu  otrzymasz go  po  potwierdzeniu zgłoszenia. Jeśli w formie drukowanej  - laminowanej wraz  z nalepką klubową wówczas koszt  20 zł  należy wysłać na konto podane w mailu potwierdzającym  zgłoszenie  .
  4. Praktycznie to właściwie  wszystko . Wszelkie pytania  kierować na adres  Prezesa klubu PK RVG  sp2uuu