Pierwsze kroki - jak zostać członkiem klubu.

Jak zostać członkiem PK RVG  - na podstawie wybranych fragmentów regulaminu klubu.
Następnie krok po krok co należy zrobić.

§4

Pkt 4. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy krótkofalowiec lub klub  który posiada potwierdzone łączności lub nasłuchy z 25 krajami na KF wg DXCC lub 10 lokatorami na UKF przy użyciu emisji cyfrowych które przedstawi do weryfikacji.

Pkt 5. Status członka zwyczajnego nadaje Zarząd Klubu po spełnieniu w/w warunków

Pkt 6. Członek zwyczajny otrzymuje dyplom członkowstwa w PKRVG

Pkt 7. Członek zwyczajny ma obowiązek złożyć raz w roku do Zarządu Klubu uaktualnioną listę osiągnięć sportowych.

Pkt 11. Członkowstwo ustaje z chwilą :

  • skreślenia z listy przez Zarząd Klubu
  • złożenia pisemnej rezygnacji
  • śmierci

Pkt 12. Z tytułu członkowstwa nie pobiera się żadnych składek.

§5

Członkowie PK RVG będący członkami PZK, mają prawo do noszenia znaczka organizacyjnego PZK w kolorze białym.

 A teraz właściwe kroki :

  1.  Należy przygotować zestawienie min 25 krajów (stacji) potwierdzonych emisją cyfrową. Może być to każda emisja np: RTTY, Fax, PSK Hell, SSTV lub inne. Może być w formie pisanej i wysłanej na adres klubowy lub też w formie elektronicznej  jako zrzut z ekranu zestawienia LOTW, czy QSLcc, QRZ.com lub tez przekonwertowane na pdf, jak również od tego zjazdu honorowane są dyplomy innych klubów zagranicznych interesującymi się emisjami cyfrowymi w tym przypadku wystarczy scan dyplomu.
  2. Zestawienie należy wysłać na adres managera sportowego sp2uu plus kopia do Prezesa.
  3. Jeśli wybierzesz formę elektroniczną dyplomu otrzymasz go po potwierdzeniu zgłoszenia. Jeśli w formie drukowanej - laminowanej wraz z nalepką klubową wówczas koszt 20 zł należy wysłać na konto podane w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
  4. Praktycznie to właściwie wszystko. Wszelkie pytania kierować na adres Prezesa klubu PK RVG sp2uuu