Wyniki zawodów SP DX RTTY 2017 - kategoria SWL


Results of SP DX RTTY 2017 contest - category SWL