Wyniki zawodów SPDX RTTY 2017 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2017 contest - category SWL