Wyniki zawodów SPDX RTTY 2017 - kategoria MO


Results of SPDX RTTY 2017 contest - category MO