Historia Klubu

Historia Klubu
Polski Klub Radiowideografii jako Klub Specjalistyczny PZK o zasięgu Ogólnopolskim został powołany do życia 28 stycznia 1984 roku decyzją ZG PZK.
W tym specjalistycznym Klubie na liście wieczystej jest 180 członków . Klub działa w oparciu o regulamin zatwierdzony w 1984 roku, a następnie zgodnie ze zmianami organizacyjnymi Związku uaktualniony i dostosowany do statutu PZK w 1995 roku oraz zatwierdzony na Zjeździe w Łagowie. W lutym 2012 odszedł od nas współtwórca i pierwszy Prezes PK RVG  kol. Wojciech SP2JPG. Popularyzator i entuzjasta tych emisji w czasie ich ekspansywnego rozwoju w Polsce i na świecie. Nowym Prezesem PK RVG został  kol. Krzysztof SP2UUU. Klubem kieruje ZarządWykaz znaków stacji SP członków Klubu jest to lista wieczysta. Klub  skupia liderów i pasjonatów cyfrowych emisji, legitymujących się wspaniałymi osiągnięciami sportowymi publikowanymi w szeregu pism krótkofalarskich i na stronach www .

Kierunki działalności Klubu
Działalność Klubu wyznaczają kolejne odbywające się Zjazdy jego członków i sympatyków. W 2022 roku kolejne 30 spotkanie odbyło się w  miejscowości Gdynia  na terenie kortów tenisowych Arka . Historia Zjazdów wiąże się z miłymi wspomnieniami spotkań środowisk krótkofalarskich, które pragnę przywołać. Zjazdy PK RVG odbywały się w następujących miejscowościach. O wyborze kolejnego miejsca Zjazdu decydują koszty pobytu i warunki lokalowe. Tematy przewodnie  zmieniały się w zależności od zapotrzebowania środowiska krótkofalarskiego. Początkowo głównym źródłem informacji były publikacje i wygłaszane referaty , uzupełnieniem było wydawanie komunikatu w formie broszurki, który docierał do członków i sympatyków emisji cyfrowych. Tematyką  zjazdów było ATV, bo takie było zapotrzebowanie. Wraz z rozwojem nowych technologii  poświęcaliśmy dużo uwagi na zjazdach tematyce Internetowej, przybliżając kolegom wiedzę o jego zasadach i sposobie pobierania informacji, wymaganiach technicznych. Na dziś tematyka Zjazdów skupia się głównie na prezentowaniu nowinek technicznych i prezentacji programów używanych przez krótkofalowców , omawianiu nowych emisji np. FT4 i FT8 oraz co jest obecnie priorytetem to działalność sportowa – SPDX RTTY Contest. Nie obce są również dyskusje na tematy organizacyjne Związku.
W czasie trwania Zjazdów czynna jest okolicznościowa stacja używająca znaku SN0RVG oraz indywidualne pracujące z terenowo-zjazdowego QTH.
Bierzemy udział w finale WOŚP - pracowała radiostacja  w 2016,2017,2018,2021,2022  popularyzując  pracę  również emisjami cyfrowymi, w 2022 stacja pracowala  pod okolicznosciowym znakiem SN30WOSP.
Jak również wspieramy aktywnie pracę podczas różnych akcji organizowanych przez  PZK (Rocznica otrzymania chrztu przez Polskę, FIFA 2018, Uzyskanie  Niepodległości, Rocznica wybuchu II Wojny Światowej,90 lat PZK, 30 final WOSP).
W celach statutowych Klubu podkreśla się dwa kierunki działalności: popularyzatorsko - konstruktorski i sportowy. Z tego pierwszego zasadniczo się już wychodzi w związku  ogólną dostępnością oprogramowania, sprzętu co za tym idzie łatwością pracy emisjami cyfrowymi. Pozostaje tylko promowanie i reklamowanie pracy tymi emisjami wśród młodych adeptów krótkofalarstwa. Natomiast ogromne  znaczenie nabiera kierunek sportowy czyli udział w zawodach, zdobywanie dyplomów, prowadzenie łączności dalekosiężnych itp. Inspiracją do pracy na pasmach jest promowanie działalności sportowej. W ramach działalności statutowej sportowej PK RVG prowadzi dla wszystkich zainteresowanych kolegów rejestrację ich osiągnięć sportowych czyli tzw. TOP listę, jak również raz do roku w ramach INTERCONTESTU PK RVG rozlicza stopień aktywności stacji SP w zawodach światowych przyznając tytuł Mistrza INTERCONTESTU. Komisja sportowa Klubu odnotowując udział stacji SP w zawodach stwierdza iż wzrasta z roku na rok zainteresowanie kolegów udziałem w zawodach. W 1994 klasyfikowano 35 stacji, w 1995 było 44, 1996 było 59, 1997 było 65 a w 1998 było 57 stacji, w 1999 było 61 stacji, w 2000 było 48 stacji, w 2001 było 40 stacji, 2002 było 106 stacji, w 2003 było 131 stacji, w 2004 było 120 stacji, w 2005 było 169 stacji, w 2006 było 159 stacji, w 2007 było 168 stacji, w 2008 było 177 stacji, w 2009 było 177 stacji, w 2010 było 221 stacji, w 2011  było 217 stacji, w 2012 było 229 stacji, w 2013 było 233 stacje, w 2014 było 241 stacji, w 2015 było 230 stacji, w 2016 było 223 stacje, w 2017 było 211 stacji, w 2018 było 212 stacji klasyfikowanych , w 2019 było 185 stacji klasyfikowanych, w 2020 bylo 209 stacji sklasyfikowanych, w 2021 bylo 206 stacji sklasyfikowanych.

Mistrzowie INTERCONTESTU :
1988 kol. Krzysztof SP2UUU                                                
1989 kol. Piotr SP3SUN                                                        
1990 kol. Jan SP9BCH                                                        
1991 kol. Piotr SP3SUN                                                      
1992 kol. Piotr SP3SUN                                                       
1993 kol. Piotr SP3SUN                                                        
1994 kol. Andrzej SP3EJJ                                                   
1995 kol. Stanisław SP3BGD                                                
1996 kol. Alfred SP2EIW                                                     
1997 kol. Edward SP1MHV                                                 
1998 klub SN1I – SP1PEA                                                  
1999 kol Wojciech SP4CHY
2000 klub 3Z1V
2001 klub SP5ZCC
2002 kol. Marek SP4TXI
2003 kol. Marek SP4TXI
2004 kol. Roman SP6EKS
2005 kol. Krzysztof SP3GXH
2006 kol. Krzysztof SP3GXH
2007 kol. Mirek SO4M (sp4mpg)
2008 kol. Krzysztof SP3GXH
2009 kol. Marek SP4TXI
2010 kol. Krzysztof SP7GIQ
2011 kol. Krzysztof SP3GXH
2012 kol. Roman SQ9UM
2013 kol. Krzysztof  SN7Q (SP7GIQ)
2014 kol. Marek SP4TXI
2015 kol. Krzysztof SN7Q
2016 kol. Jacek  SP9BNM
2017 kol.Leon SP5DL
2018 kol.Krzysztof SN7Q
2019 kol. Leon SP5DL
2020 kol.Krzysztof SN7Q
2021 kol.Wojtek SP6OPC


Na arenie międzynarodowej PK RVG znany jest z organizacji zawodów SPDX RTTY Contest rozgrywających się zawsze w ostatni weekend kwietnia każdego roku. Zawody te organizowane przez Klub od 1994 roku są w całości sponsorowane przez ZG PZK. Cieszą się one bardzo dobrą opinią na arenie międzynarodowej o czym świadczy powiększające się z roku na rok grono ich uczestników tak zagranicznych jak też i krajowych. Ujmując statystycznie 29 edycji zawodów to aktywność stacji biorących w tych zawodach przedstawia się następująco:
W 1994 brało udział 57 stacji w tym 30 stacji z SP.
W 1995 brało udział 39 stacji w tym 27 stacji z SP.
W 1996 brało udział 71 stacji w tym 33 stacje z SP.
W 1997 brało udział 110 stacji w tym 53 stacje z SP.
W 1998 brało udział 118 stacji w tym 38 stacji z SP.
W 1999 brało udział 147 stacji w tym 43 stacje z SP.
W 2000 brało udział 181 stacji w tym 37 stacji z SP.
W 2001 brało udział 232 stacji w tym 70 stacji z SP.
W 2002 brało udział 289 stacji w tym 86 stacji z SP.
W 2003 brało udział 331 stacji w tym 80 stacji z SP.
W 2004 brało udział 400 stacji w tym 105 stacji z SP.
W 2005 brało udział 480 stacji w tym 102 stacje z SP
W 2006 brało udział 486 stacji w tym 95 stacji z SP.
W 2007 brało udział 464 stacje w tym 100 stacji z SP.
W 2008 brało udział 549 stacji w tym 95 stacji z SP.
W 2009 brało udział 639 stacji w tym 133 stacje z SP.
W 2010 brało udział 702 stacje w tym 142 stacje z SP.
W 2011 brało udział 667 stacji w tym 123 stacje z SP.
W 2012 brało udział 714 stacji w tym 126 stacji z SP.
W 2013 brało udział 731 stacji w tym 123 stacje z SP.
W 2014 brało udział 722 stacje w tym 153 stacje z SP.
W 2015 brało udział 743 stacje w tym 144 stacje z SP.
W 2016 brało udział 795 stacji  w tym 153 stacje z SP + 2 stacje polskie QRV z innych krajów.
W 2017 brało udział 850 stacji  w tym  170 stacji z SP + 2 stacje polskie  QRV z innych krajów.
W 2018 brało udział 748 stacji  w tym  146 stacji z SP + 2 stacje  polskie  QRV z innych krajów.
W 2019 brało udział 707 stacji  w tym 130 stacji z SP
W 2020 brało udział 1087 stacji w tym 174 stacji z SP
W 2021 bralo udzial 895 stacji  w tym   149 stacji z SP
W 2022 bralo udzial 636 stacji  w tym    99  stacji z SP

Niewątpliwie cieszy liczny udział uczestników.   Obecnie popularne  programy kombajny takie  jak  Logger, MixWin, UR5EQF , N1MM, logujący DQRlog pomogają w prowadzeniu łączności . Wspomniane programy contestowe  oraz modemy umożliwiają kolegom bez zbytnich nakładów na modernizacje radiostacji i  uruchomić się w emisjach cyfrowych. 
Poza tą działalnością czysto sportową Zarząd Klubu prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną, współpracując z redakcjami QTCŚwiat Radio, RBI, a poprzez Internet z wieloma Providerami Serwerów krajowych w tym  z witryną ZG PZK i QTC oraz z  liczącymi się serwerami krótkofalarskimi w świecie. Dotyczy to wymiany informacji o klubie, o Związku, przesyłanie korespondencji, wyników zawodów.
Przekazywanie informacji w dobie dzisiejszej jest szczególnie ważne i istotne. Wiadomości klubowe stale znajdują się w witrynie internetowej na stronie klubowej RVG, którą prowadzi grupa (TiweK, SP2UUU; SP2UU; SP4MPH) / www.pkrvg.org /. Uzupełniające informacje są podawane na stronach internetowych PZK i na stronach prywatnych kolegów SP3CMX i SP1LOP, natomiast w „Galerii Fotek” znajdują się zdjęcia kolegów i fotografie z kolejnych zjazdów klubu.
Prowadzimy również szeroką wymianę informacji na PR i tym  zajmują  się Kol. SP3GAX wraz z SP3CAI oraz HF1L ex SP1LOP.
Zapraszam do Polskiego Klubu Radiowideografii - Prezes  PK RVG - Krzysztof  SP2UUU