Wyniki zawodów SPDX RTTY 2018 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2018 contest - category SWL