Dyplom z okazji 40 lecia pierwszel łączności RTTY z SP

English version    ,  German version   ,  Russian version
poniżej  regulamin dyplomu 

REGULAMIN WYDAWANIA DYPLOMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
„40. ROCZNICA PIERWSZEJ ŁĄCZNOŚCI RTTY W POLSCE”
  1. Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 40 rocznicy przeprowadzenia pierwszej łączności w Polsce emisją RTTY. Łączność doszła do skutku pomiędzy stacjami SR1PBW i Y23NE w dniu 19 grudnia 1980 roku o godzinie 18:58 UTC w paśmie 3.5 MHz.
  2. Wydawcą dyplomu jest Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW.
  3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 40 punktów za łączności w dniach od 01 października do 31 grudnia 2020 r. ze stacjami organizatora według następującego klucza:
3Z40RY – 10 pkt.
HF40RY – 10 pkt.
SN40RY – 10 pkt.
SO40RY – 10 pkt.
SP40RY – 10 pkt.
SQ40RY -10 pkt.
DM2CNE (ex Y23NE) – 10 pkt.

            Co najmniej jedna łączność musi być przeprowadzona ze stacją organizatora emisją RTTY.  
Łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji. Każda łączność    
            emisją RTTY ze stacją polską lub niemiecką daje dodatkowo 1 punkt (liczona tylko raz
            niezależnie od pasma).
  1. W celu otrzymania dyplomu należy wyciąg z logu zawierający informacje o przeprowadzonych łącznościach przesłać na adres elektroniczny sp1pbw@wp.pl lub pocztą na adres: ZOT PZK, skr. poczt. 599, 70-952 SZCZECIN, POLSKA z dopiskiem „40RTTY” na kopercie.
  2. Wersja elektroniczna dyplomu jest bezpłatna. Dyplomy będą wysyłane na adres elektroniczny zgłaszającego.
  3. Managerem dyplomu jest Sławek SP1DOZ i do niego należy kierować pytania dotyczące wydawania dyplomu (sp1doz@wp.pl).
  4. Zgłoszenia na dyplom będą przyjmowane tylko do 31 stycznia 2021 roku.