Kontakt

Polski Klub Radiowideografii PK RVG
Prezes PK RVG - SP2UUU - Krzysztof Ulatowski
81-963 Gdynia 1, P.O.Box 253, Polska
tel. +48506068300
mail