Wyniki zawodów SP DX RTTY 2016 - kategoria CHECKLOG


Results of SP DX RTTY 2016 contest - category CHECKLOG