Wyniki zawodów SPDX RTTY 2014 - kategoria MO-SP


Results of SPDX RTTY 2014 contest - category MO-SP