Wyniki zawodów SPDX RTTY 2014 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2014 contest - category SWL