Wyniki zawodów SP DX RTTY 2014 - kategoria SWL


Results of SP DX RTTY 2014 contest - category SWL