Wyniki zawodów SPDX RTTY 2018 - kategoria MO


Results of SPDX RTTY 2018 contest - category MO