Wyniki zawodów SPDX RTTY 2019 - kategoria MO


Results of SPDX RTTY 2019 contest - category MO