Wyniki zawodów SPDX RTTY 2016 - kategoria MO


Results of SPDX RTTY 2016 contest - category MO