Wyniki zawodów SP DX RTTY 2016 - kategoria MO


Results of SP DX RTTY 2016 contest - category MO