Wyniki zawodów SPDX RTTY 2013 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2013 contest - category SWL