Dyplom z okazji 40 lecia PK RVGDyplom  „ 40 lat PK RVG”

Dyplom okolicznościowy wydawany jest dla wszystkich krótkofalowców oraz nasłuchowców  w SP którzy  przeprowadzą emisjami cyfrowymi lub nasłuchów i uzyskają minimum 40 pkt wg klucza:
  • QSO/WKD z członkami  PK RVG   - 5 pkt ( 28.01.2024 – 28.01.2025 )
  • QSO/WKD ze stacją SN2WOSP - 10 pkt  -( w dniach 27.01 do 30.01. 2024)
  • QSO/WKD  ze stacją  organizatora  SN40RVG ;  HF40RVG ; 3Z0RVG  -   15 pkt 
  • QSO/WKD z członkami  z listy wieczystej klubu  PK RVG – 2 pkt. Od powstania klubu do 28.01.2024

Ze stacją  okolicznościową można powtórzyć QSO  jedynie  gdy pracuje   inną emisją.
Łączności  wyłącznie  emisjami cyfrowymi, wyjątkiem są stacje organizatorów ( SN40RVG ; HF40RVG ; SN2WOSP ; 3Z0RVG  ) z którymi można przeprowadzić QSO innymi emisjami ( CW/SSB/FM).
Dyplom jest wydawany za łączności przeprowadzone w okresie  28.01.1924 do 28.01.2025 .
Bonusem sa zaliczane lacznosci w kolegami i koleżankami z listy wieczystej klubu PK RVG !!!
Dyplom okolicznościowy wydawany w formie elektronicznej  (pdf).
 Extra bonus – 3  stacje  które przeprowadzą największą ilość QSO z członkami PKRVG otrzymają okolicznościowe patery sponsorowane  przez  Prezesa PK RVG.
Stacje czlonkow klubu PK RVG  beda miały  oddzielna klasyfikacje aktywnosci  wraz z nagrodami .
Uwaga: dyplom bedzie generowany automatycznie  po spełnieniu warunków .
Lista członków  PK RVG jest dostępna na stronie organizatorów www.pkrvg.org 
 
Aktywnosc stacji i możliwość uzyskania dyplomu  będzie wielotorowa  .
Po pierwsze będzie możliwość zdobycia dyplomu podstawowego po uzyskaniu 40 pkt.
Po drugie   będzie można ekstra dyplomy a dla najlepszej trojki za uzyskanie największej ilości
Lacznosci  oraz punktów patery ufundowane prze  prezesa PK RVG po zakończeniu akcji dyplomowej..
Po trzecie członkowie PK RVG również będą mieli po zakończeniu akcji wręczone dyplomy a dla najaktywniejszej puchar ufundowany przez prezesa PK RVG.