RODO w PK RVG

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie uchwalona, w dniu 10 maja 2018 r., sejmowa ustawa o ochronie danych
osobowych, wprowadzająca określone uszczegółowienia i detaliczne regulacje do polskiego prawa, w zakresie
określonym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz dotyczy także regulacji w zakresie ich swobodnego przepływu.

Powyższe przepisy wykonawcze, które weszły ostatecznie w życie w maju 2018 roku, dotyczą nie tylko Polski,
ale zaczęły jednolicie obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i noszą u nas skrótową nazwę RODO od
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation). Polski Klub Radiovideografii  PZK poprzez swoją działalność przykłada szczególną wagę do ochrony wszelkich gromadzonych i przetwarzanych danych swoich członków. Gromadzone i przetwarzane dane, którymi PK RVG PZK administruje, są niezbędne do prowadzenia bieżącej aktywności statutowej organizacji.

W tym celu poniżej krótki informator, w którym można  zapoznać się m.in. z informacjami:
  • jakiego rodzaju dane są gromadzone i przetwarzane,
  • kto jest ich administratorem,
  • jaki jest cel dla ich gromadzenia i przetwarzania,
  • jaka jest podstawa prawna dla powyższego działania,
  • komu dane mogą zostać udostępnione,
  • jak długo dane mogą być przechowywane i przetwarzane,
  • jakie są prawa osoby, której dane są przechowywane i przetwarzane przez PK RVG PZK.

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij aby pobrać informator.  RodoaRVG