Wyniki zawodów SPDX RTTY 2019 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2019 contest - category SWL