Wyniki zawodów SPDX RTTY 2014 - kategoria CHECK


Results of SPDX RTTY 2014 contest - category CHECK