Wyniki zawodów SP DX RTTY 2013 - kategoria MO


Results of SP DX RTTY 2013 contest - category MO