Wyniki zawodów SPDX RTTY 2013 - kategoria MO


Results of SPDX RTTY 2013 contest - category MO