Wyniki zawodów SPDX RTTY 2016 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2016 contest - category SWL