Wyniki zawodów SP DX RTTY 2019 - kategoria MM


Results of SP DX RTTY 2019 contest - category MM