Wyniki zawodów SPDX RTTY 2015 - kategoria CHECK


Results of SPDX RTTY 2015 contest - category CHECK