Kategoria SWL 2000

Kategoria : SWL
 
  1. 4X43141                    3.942.240            411                       3820                     178
  2. YU1NR                       3.348.138            465                       3083                     187
  3. OK2-21478                   828.990            349                       2718                       67
  4. ONL-383                       468.504            154                         964                       87
  5.  I7-1237/BA                       4.620               36                         110                       17