Wyniki zawodów SPDX RTTY 2015 - kategoria MO-SP


Results of SPDX RTTY 2015 contest - category MO-SP