Technika slabych sygalow

   Encyklopedia  cz3 ,4

Technika  słabych  sygnałów

 QRS

 QRS cz2