Wyniki zawodów SPDX RTTY 2015 - kategoria SWL


Results of SPDX RTTY 2015 contest - category SWL