Wyniki zawodów SP DX RTTY 2017 - kategoria CHECKLOG


Results of SP DX RTTY 2017 contest - category CHECKLOG