Wyniki zawodów SP DX RTTY 2020 - kategoria SO HP


Results of SP DX RTTY 2020 contest - category SO HP