Wyniki zawodów SP DX RTTY 2019 - kategoria SO SP HP


Results of SP DX RTTY 2019 contest - category SO SP HP