Wyniki zawodów SP DX RTTY 2019 - kategoria SO LP


Results of SP DX RTTY 2019 contest - category SO LP