Wyniki zawodów SPDX RTTY 2019 - kategoria SO HP


Results of SPDX RTTY 2019 contest - category SO HP