Wyniki zawodów SPDX RTTY 2019 - kategoria MO SP


Results of SPDX RTTY 2019 contest - category MO SP