Wyniki zawodów SPDX RTTY 2018 - kategoria SO SP LP


Results of SPDX RTTY 2018 contest - category SO SP LP