Wyniki zawodów SPDX RTTY 2018 - kategoria SO QRP


Results of SPDX RTTY 2018 contest - category SO QRP