Wyniki zawodów SPDX RTTY 2017 - kategoria SO SP LP


Results of SPDX RTTY 2017 contest - category SO SP LP