Wyniki zawodów SP DX RTTY 2017 - kategoria SO SP LP


Results of SP DX RTTY 2017 contest - category SO SP LP