Wyniki zawodów SP DX RTTY 2017 - kategoria SO LP


Results of SP DX RTTY 2017 contest - category SO LP