Wyniki zawodów SPDX RTTY 2017 - kategoria SO LP


Results of SPDX RTTY 2017 contest - category SO LP