Wyniki zawodów SPDX RTTY 2017 - kategoria SO HP


Results of SPDX RTTY 2017 contest - category SO HP