Wyniki zawodów SPDX RTTY 2017 - kategoria MO SP


Results of SPDX RTTY 2017 contest - category MO SP