Wyniki zawodów SP DX RTTY 2017 - kategoria MO SP


Results of SP DX RTTY 2017 contest - category MO SP