Wyniki zawodów SP DX RTTY 2016 - kategoria SO SP LP


Results of SP DX RTTY 2016 contest - category SO SP LP