Wyniki zawodów SPDX RTTY 2016 - kategoria SO SP LP


Results of SPDX RTTY 2016 contest - category SO SP LP