Wyniki zawodów SPDX RTTY 2016 - kategoria SO HP


Results of SPDX RTTY 2016 contest - category SO HP