Wyniki zawodów SPDX RTTY 2016 - kategoria MO SP


Results of SPDX RTTY 2016 contest - category MO SP