Wyniki zawodów SPDX RTTY 2016 - kategoria MM SP


Results of SPDX RTTY 2016 contest - category MM SP