Wyniki zawodów SPDX RTTY 2015 - kategoria SO-SP LP


Results of SPDX RTTY 2015 contest - category SO-SP LP