Wyniki zawodów SP DX RTTY 2015 - kategoria SO-SP HP


Results of SP DX RTTY 2015 contest - category SO-SP HP