Wyniki zawodów SP DX RTTY 2015 - kategoria SO LP


Results of SP DX RTTY 2015 contest - category SO LP