Wyniki zawodów SPDX RTTY 2014 - kategoria SO-SP LP


Results of SPDX RTTY 2014 contest - category SO-SP LP