Wyniki zawodów SP DX RTTY 2014 - kategoria SO-SP LP


Results of SP DX RTTY 2014 contest - category SO-SP LP