Wyniki zawodów SPDX RTTY 2014 - kategoria SO HP


Results of SPDX RTTY 2014 contest - category SO HP