Wyniki zawodów SP DX RTTY 2013 - kategoria SO SP LP


Results of SP DX RTTY 2013 contest - category SO SP LP