Wyniki zawodów SPDX RTTY 2013 - kategoria SO SP LP


Results of SPDX RTTY 2013 contest - category SO SP LP