Wyniki zawodów SPDX RTTY 2013 - kategoria MO SP


Results of SPDX RTTY 2013 contest - category MO SP