Wyniki zawodów SP DX RTTY 2013 - kategoria MO SP


Results of SP DX RTTY 2013 contest - category MO SP