Aktualności

23 December 2020
Zebranie Zarządu w dniu 22 grudnia
 Po konsultacjach  podjęto następujące uchwały :
 1. Zwołanie  Walnego Zjazdu PK RVG ustalono na 04 czerwca 2022 , jest to spowodowane sytuacją  epidemiologiczna w kraju .
 2. Zarząd upoważnił  SP2UUU do  przeprowadzenia  wymiany  obecnego dyplomu członkowskiego na nowy w nowej szacie  graficznej
 3. Przygotowanie do czasu  Zjazdu korekty regulaminu  RVG 
 4. Aktywna współpraca z  z ZG PZK w akcjach krótkofalarskich 
 5. Wspomagać  prace stacji  w akcjach WOŚP 
 6 . Rozpocząć konsultacje  na temat współpracy z EPC Polska